Muotoa sisällön ehdoilla.

> Graafinen suunnittelu
> Toimittaminen ja kääntäminen

OlliNimeni on Olli Miettinen. Olen lingvisti, typografi ja graafinen suunnittelija Vantaan Tikkurilasta. Pyrin tekemään julkaisuja, joista käyttäjä löytää, mitä etsii, ja joita hän lukee, katselee ja käsittelee mielellään. Tähän pääsemiseksi tarvitaan analyyttistä ja luovaa ajattelua: suunnittelijan täytyy ensin ymmärtää viesti ja kohderyhmä ja pystyä sitten luoviin ratkaisuihin parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama pätee kokemukseni mukaan myös tekstien toimittamiseen ja kääntämiseen.

Valmistuin 2005 filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani yleinen fonetiikka. Opiskelin myös englantilaista filologiaa, yleistä kielitiedettä ja tilastotiedettä. Valmistumisen jälkeen olen suunnitellut ja taittanut painotuotteita ja verkkosivustoja sekä toimittanut ja kääntänyt tekstejä Unigrafiassa (silloinen Yliopistopaino), SKS:ssä ja Kotuksessa, kuten myös freelancerinä. Erikoisalaani on tiedejulkaisujen vaativa typografia. Harrastuksiini kuuluu valokuvaus ja ylipäänsäkin ympäröivän maailman havainnointi.